4.1. Central bröstsmärta - CBS

vuxen

C01

Orsak

Akut koronart syndrom

Peri-/myokardit

Aortaaneurysm/-dissektion

Muskuloskeletal smärta

Pleuritsmärta (pleurit, lungemboli)

Hög buksmärta (esofagit, gastrit, perforation, cholecystit, pancreatit)

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Oro, blek, kallsvett, illamående, lokalisation

O

Akut

P

Ansträngning förvärrar, effekt av nitroglycerin?

Q

Brännande/tryckande, rivande/slitande, andningskorrelerad

R

Armar, hals, käke, buk, rygg

S

T

>15 min

A

M

Hjärt-, blodtrycks-, antikoagulantia-, potensläkemedel

P

Mag-tarm-, hjärt-, lungsjukdom

L

E

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

EKG (sänd), pulsar och BT i båda armarna

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik Oavsett STEMI eller ej


INFÖR PCI

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1