4.10. Dehydrering

vuxen

C06

Orsak

Diarré, kräkning

Profus svettning (långvarig feber)

Fysisk ansträngning

Lågt vätskeintag

Diabetes insipidus

Diabetes mellitus

Diuretikabehandling

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Oro, blek, kallsvett, diarré, kräkning, yrsel, svimning, förvirring, törst, liten diures, svaghet, feber

O

P

Ökar vid ansträngning, minskar i liggande?

Q

R

S

T

A

M

Hjärt-, blodtrycks-, diabetes-, diuretika, antibiotika

P

Mag-tarm-, hjärt-, infektion, diabetes

L

Vätskeintag, urinproduktion. OBS – äldre vid värmebölja

E

Fysisk ansträngning, omgivningstemperatur

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Hudturgor, torra slemhinnor

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Basal övervakning