4.11. Cirkulationspåverkan övrigt

vuxen

C99

Orsak

Kardiell

Hjärtinfarkt, kap. 4.1

Klaffel/ Klaffruptur, kap. 4.8

Arytmier, kap. 4.7

Hjärttamponad, kap. 4.2

Peri-/Myokardit, kap. 4.1

Hjärtkontusion, trauma

Icke kardiell

Lungemboli

Sepsis, kap. 4.9

Hypovolemi

Spinal skada, kap. 7.16

Anafylaxi, kap. 3.1

Binjurebarksvikt, kap. 9.1

Brännskada, kap. 7.5

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Aktuella hjärtbesvär? Smärta/Ångest? Känd binjurebarkssvikt?

O

Akut

P

Q

Smärta/Ångest

R

S

T

A

M

Hjärt- blodtrycks-, antikoagulantia, medvetandesänkande lm?

P

Tidigare hjärtbesvär? Andra aktuella sjd?

L

E

Infektion trauma?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

Riktad

EKG, pulsar och BT i båda armarna

Hud – perifer genomblödning, petechier?

Indikationer för behandling - Basal

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling .

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”