4.2. Hjärtstopp

vuxen

C02

Orsak

Hjärtinfarkt/-arytmi/-tamponad

Övertryckspneumothorax

Lungemboli

Grav elektrolytrubbning

Hypovolemi/hypoxi/hypotermi

Förgiftning

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Medvetslös, pulslös, ingen andning eller agonal andning

O

Hur? Bevittnat? HLR påbörjad?

P

Q

R

S

T

Så exakt som möjligt

A

M

P

Graviditet? Tidigare hjärt-/kärlsjukdomar?

L

E

Förgiftning? Trauma? Hypotermi?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Enligt algoritm. Koppla defibrillator snarast.

Riktad

Behandling

Specifik behandling vid återkomst av spontan cirkulation (ROSC)

Förvarna sjukhuset för vidare handläggning