4.7. Hjärtarytmi

vuxen

C03

Orsak

Akut koronart syndrom

Intoxikation

Takyarytmi (VT, FF, SVT m fl)

Hjärtkontusion

Bradyarytmi (AV-block, sinus-bradykardi)

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Hjärtklappning, CBS, yrsel, illamående. Andnöd. Oro/obehag, blekhet. Syncope

O

Plötslig debut?

P

Ansträngningsutlöst? Droger?

Q

Förändring över tid – bättre/sämre?

R

S

T

A

M

Hjärtmediciner, Levaxin

P

Hjärtsjukdom, tidigare arytmibesvär. Sköldkörtelsjukdom

L

E

Alkohol, nikotin, kaffe, droger?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

Riktad

EKG. Halsvenstas? Rassel vid auskultation? Pulsdeficit?

Indikationer för behandling

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Mål för behandling (utöver basala)

Övervakning