4.9. Sepsis

vuxen

C05

Orsak

Infektion med systempåverkan

Initial bedömning

ABCDE

Sepsis kan initialt ha diskreta symtom som snabbt kan förvärras.

Riktad anamnes

S

Förvirring, andningspåverkan? AF >20, Feber/ undertemp? Svängande feber? Frusen/frossa? Utslag?

O

Infektionsinsjuknande – långsamt, snabbt eller urakut

P

Q

R

S

T

A

Antibiotika

M

Antibiotika, cortison, immunosuppression, cancerbehandling

P

Diabetes. Cancer. Tidigare infektioner. Nylig operation. Sår/bett. KAD. Sjukhusvistelse? Drän?

L

E

Annan lindrig infektion (ÖLI, UVI), infektioner hos närstående, utlandsvistelse?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

  • Tänk på 90-30-90 regeln (BAS)
  • P-glukos om mental påverkan

Riktad

  • Grovneurologi, Nackstelhet?
  • EKG (sänd vid misstanke om hjärtpåverkan).
  • Helkroppsundersökning: petekier, erysipelas, infektionsfokus (katetrar, sår, abscesser)?
  • Varm/kall perifert?

Indikationer för behandling

Cirkulatorisk och/eller respiratorisk påverkan.

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Behandlingsmål

Övervakning