5.1. Generella kramper

vuxen

M01

Orsak

Epilepsi (känd)

Alkoholmissbruk, kap. 5.4

Stroke, kap. 5.6

Skalltrauma, kap. 7.15

Hypoglykemi, kap. 5.3

Tumör

Intoxikation, kap. 5.4

Eklampsi

Hypoxi

Psykiatriska symtom

Infektion, kap. 5.5

Initial bedömning

ABCDE

Obs! Livshot om långvariga/upprepade kramper (>30 min)

Riktad anamnes

S

Kramper

O

Hur och när började symtomen?

P

Q

Urin-/Faecesavgång? Tungbett? Feber? Slöhet? Oro? Agitation?

R

S

T

Duration?

A

M

Epilepsi-, diabetes-, perorala antikoagulantia?

P

Trauma? Alkohol/droger? Diabetes? Epilepsi? Tidigare kramper?

L

E

Vad föregick kramperna? (aura, trauma, infektion/feber?)

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Med ledning av anamnesen. Grovneurologi, hudkostym, sepsis (90-30-90)? Nackstyvhet?

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökn.)

Indikationer för behandling

Pågående kramper

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Specifik

  1. Förhindra ytterligare skador till följd av kramperna.
  1. Beakta behandling av annan bakomliggande orsak till kramper (hypoglykemi, hypoxi, skalltrauma etc.)

Övervakning

Mål för behandling