5.2. Hyperglykemi

vuxen

M02

Orsak

Insulinbrist - absolut eller relativ

  • Nydebuterad diabetes.
  • Insulinbrist/ tekniskt fel på insulinpump
  • Infektion ffa hos diabetiker

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Törst. Stora urinmängder. Trötthet. Yrsel, Medvetandepåverkan. Kramper. Buksmärtor. Hyperventilation.

O

Utvecklas över timmar/dagar/veckor.

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin? Perorala antidiabetika?

P

Tidigare hyper-/hypoglykemi? Diabetes? Pancreatit? Alkohol?

L

Intag av dryck och/eller föda – tidpunkt – kvantitet.

E

Infektionstecken?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

P-glukos (i regel >15 mmol/l)

Riktad

Lukt - acetondoft? Tecken på dehydrering? Insulinpump?

Indikationer för behandling

Symtomatisk behandling vid påverkade vitalparametrar, enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1