5.3. Hypoglykemi

vuxen

M03

Orsak

Oftast lågt intag av föda i förhållande till insulindos.

Insulinom (ovanligt)

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Blek hud, hungerkänslor, förvirring, oro, aggressivitet, medvetandesänkning

O

Plötslig insjuknande

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin, -dos? perorala antidiabetika?

P

Diabetes? Alkohol? Tidigare hyper-/hypoglykemi?

L

Födointag?

E

Vad föregick insjuknandet? Fysisk ansträngning?

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos (i regel <3 mmol/l)

Riktad

Insulinpump?

Indikationer för behandling

Lågt P-glukos eller påverkat medvetande som kan misstänkas bero på ett för patienten lågt P-glukos.

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Specifik

OBS! Glukos 300mg/ml (30%) får ej ges intraosseöst !! Ge istället Glukos 50 mg/ml i 6 gånger den tänkta volymen med 30% Glukos.

Alternativt kan inf glukos 50 mg/ml ges i.o. upp till 500 ml.

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Patienten ska kunna äta och dricka

P-glukos >5 mmol/l