5.5. Meningit

vuxen

M05

Orsak

Infektion i hjärnhinnor orsakad av bakterier eller virus

Initial bedömning

ABCDE.

Livshotande vid medvetandepåverkan eller snabb progress

Riktad anamnes

S

Huvudvärk, nackstelhet, feber är klassiska symtom, kan dock saknas.

Frossa, petekier, smärta, ljuskänslighet, illamående, kräkningar, trötthet, irritabilitet, kramper, fokalneurologiska symtom, förändrat medvetande, personlighetsförändring kan förekomma.

O

Ofta akut debut (timmar till enstaka dygn) Försämring?

P

Mörkt rum? Planläge?

Q

Ofta global huvudvärk

R

S

T

A

M

Pågående/avslutad antibiotikabehandling?

P

Nedsatt immunförsvar? Missbruk?

L

E

Bakteriell infektion (sinuit, otit, UVI, tand-, pneumoni)? Virusinfektion (ÖLI)? Fästingbett, Skalltrauma?

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Fokala neurologiska symtom? Petekier? Nackstelhet?

(kan ej kommunicera/medvetslös = helkroppsundersökning)

Indikationer för behandling

Misstanke på meningit oavsett agens.

Förvarna akutmottagningen vid medvetandepåverkan eller petekier.

Behandling

Basal

Specifik:

Tecken på inklämning:

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1