5.6. Stroke

vuxen

M06

Orsak

Infarkt eller blödning orsakat av hjärt- kärlsjukdom
(ex. hypertoni, förmaksflimmer, aneurysm, karotisstenos)

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Känselbortfall/domning, förlamning ofta ensidig (ansikte, arm och/eller ben), tal-, syn- och/eller sväljningssvårigheter, balansstörning, onormala ögonrörelser, medvetandepåverkan,
Om huvudvärk och illamående tänk på subarachnoidalblödning

O

Akut påkomna neurologiska bortfall. Urakut svår huvudvärk.

P

Q

R

S

Obetydliga till uttalade symtom. Eventuellt total regress (TIA)

T

Exakt tid för symtomdebut? När var patienten senast symtomfri?

A

M

Antihypertensiva, Waran, antidiabetika

P

Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Välinställd antikoagulans? Funktionsförmåga före insjuknande?

L

E

Kramper? Förmaksflimmer

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Med ledning av anamnesen. Fördjupad neurologisk undersökning. FAST/AKUT

Indikationer för behandling:

Enligt lokala riktlinjer. Tänk på eventuell trombolysbehandling!

Behandling

Basal (fri luftväg , assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1).

Specifik

Tecken på inklämning:

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1