5.7. Huvudvärk

vuxen

M07

Orsak

Intrakraniell process: tumör,

abscess, blödning/emboli, kap. 5.6

Kärlutlöst: migrän, Horton

Temporalisarterit

Läkemedelsutlöst

Hypertoni

Spänningshuvudvärk

Meningit, kap. 5.5

Skalltrauma, kap. 7.15

Intoxikation: CO, cyanid, kap. 3.6

Preeklampsi

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Huvudvärk. Associerade symtom: illamående, kräkning, dimsyn, ljus- och ljudkänslighet, infektionssymtom

O

Urakut eller tilltagande över timmar.

P

Förvärras i liggande?

Q

Dov, skarp, molande, pulserande. Fokal/global? Förändring?

R

S

VAS/NRS

T

A

M

Nitroglycerin, hypertoni-, migrän-

P

Diabetes? Sen graviditet? Migrän/Horton? Stress? Infektion?

L

E

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Neurologisk undersökning t ex FAST/AKUT, Nackstelhet. Dubbelseende, dimsyn, infektion? Palpationsömhet tinningar. Petekier?

Indikationer för behandling

Svår smärta.

Behandling

Basal (fri luftväg , assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1).

Specifik

Koppla ev opioidbehandling till transportavståndet !!!

Övervakning

Mål för behandling

Smärtskattning VAS ≤3