5.9. Medvetandepåverkan, ej trauma

vuxen

M99

Orsak

Annan icke specificerad medvetandepåverkan

Omfattar ej följande orsaker:

Generell kramp med

medvetandepåverkan, kap. 5.1

Stroke, kap. 5.6

Hyperglykemi, kap. 5.2

Svår huvudvärk, kap. 5.7

Hypoglykemi, kap. 5.3

Syncope/kortvarig medvetslöshet, kap. 5.8

Intoxikation, kap. 5.4

Sepsis, kap. 4.9

Meningit, kap. 5.5

Hjärtarytmi, kap. 4.7

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

O

P

Q

R

S

T

A

M

P

L

E

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

EKG

Indikationer för behandling

Behandling

Basal

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1