6.1. Buksmärta

vuxen

B01

Orsak

Appendicit

Trauma, kap. 7.1 och vidare

Cholecystit

Hjärtinfarkt

Ileus

Pneumoni

Aortaaneurysm/-dissektion

Gynekologiska besvär, kap. 6.3

Extrauterin graviditet, kap. 6.3

Pancreatit

Njursten, kap. 6.6

Urinretention

Porfyri

Primär bedömning

ABCDE

Vid kritiskt sjuk patient med påverkade vitalparametrar snabb avtransport inom 10 min till sjukhus och behandla under färd.

Sekundär bedömning

S

Sjukdomstecken, Illamående, Kräkning, Diarré, Förstoppning, Avföring – blod (röd, svart) avfärgad, Lokalisation,

O

Plötsligt, smygande

P

Förvärras eller lindras besvären av något (rörelse, kroppsläge, böjda ben etc)

Q

Kontinuerlig smärta, Intervallsmärta, Smärtkaraktär, Tidigare erfarenhet av liknande symtom

R

Utstrålning

S

Svårighetsgrad. VAS/NRS. Smärtvandring

T

Hur länge har besvären varat

A

NSAID,

M

Förändrad medicinering, Naturläkemedel,

P

Kända stensmärtor, Graviditet,

L

Intag föda dryck, elimination

E

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glucos

Riktad

Generell eller lokaliserad smärta,

Dunkömhet över ländrygg.

Pulserande resistens i buken, Femoralispulsar, Bråck. Urinretention.

Hudförändringar (sår, blåsbildning, missfärgning eller blekhet)

EKG på vid indikation

Behandling

Basal (fri luftväg , assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1).

Försök hitta ett vilsamt kroppsläge under transporten

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Minskande smärtor VAS ≤3