6.2. Förlossning

B02

Initial bedömning

A Luftväg

Gravida har svullna slemhinnor. Var försiktig med mun-svalgtub/näskantarell.

B Andning

Ofta viss fysiologisk hyperventilation och förhöjt andningsmedelläge.

C Cirkulation

Symtomgivande lågt blodtryck i liggande kan bero på vena cava syndrom eller i allvarliga fall blödning. Högt blodtryck kan tala för havandeskapsförgiftning.

D Medvetande

Havandeskapsförgiftning kan ge grumlat medvetande, ljuskänslighet och kramper.

E Kropps- undersökning

Ödem? Synlig pågående blödning? Känn över uterus!

Riktad anamnes (se även nedan Graviditetskomplikationer kap. 6.3)

S

Vattenavgång? Blödning? Missfärgat fostervatten? Graviditetsvecka? Beräknad partus?

O

Värkdebut? Förändring? Fosterrörelser?

P

Förvärras/lindras av rörelser, kroppsläge, uppdragna ben etc?

Q

Tid mellan värkar? Kontinuerlig smärta?

R

Utstrålning

S

Svårighetsgrad. VAS/NRS. Smärtvandring?

T

Hur länge har besvären varat? Tidigare erfarenhet av liknande symtom vid tidigare graviditet?

A

M

P

Förstföderska? Tidigare normala förlossningar? Tidigare sectio? Diabetes? Hypertoni?

L

Åt/drack senast? Vad/när? Elimination?

E

Trauma?

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

 • Synlig fosterdel (huvud/hand/fot)? Navelsträng?
 • P-glucos vid diabetes

Behandling

Basal

Specifik

Om förlossning ej kan undvikas!

Halvsittande med benen uppdragna.

 1. Konstatera krystvärkar (fosterhuvudet syns under värk).
 2. När barnets huvud är framme, känn försiktigt efter om navelsträngen ligger runt halsen som då förs över huvud eller axlar vid nästa krystning. Drag ej. I yttersta nödfall sätt 2 peanger nära varandra på navelsträngen och klipp av emellan. Vira loss navelsträngen. Låt peangerna sitta kvar.
 3. Låt huvudet rotera spontant så att barnet tittar åt sidan.
 4. Om axeln sitter fast: Fatta huvudet över öronen.
 5. Vid krystning tryck lätt nedåt. För in fingret i barnets armhåla och hjälp övre axeln ut.
 6. Gör samma sak med den andra axeln.
 7. Notera födelsetiden.
 8. Torka barnet torrt. Lägg barnet direkt på moderns bröst/mage. Svep över torr duk/filt Sätt på mössa.
 9. Vid kort navelsträng överväg avnavling, minst 10 cm från navelfästet (efter avslutade pulsationer). Låt peangerna sitta kvar.
 10. Notera om barnet andas och skriker. Bedöm andning, hjärtfrekvens, muskeltonus, och hudfärg.
 11. Stimulera genom att frottera över ryggen. Håll barnet i dränageläge. Vid behov torka ur munnen. Flöda eventuellt syrgas över näsan.
 12. Vid hjärtfrekvens <100/min ventileras barnet.
 13. Gör HLR vid hjärtfrekvens <60/min. trots 60s adekvat ventilation.
 14. Förhindra avkylning. Varm omgivning.
 15. Moderkakan lossnar i regel inom ca 30 min. Ofta syns en begränsad blödning. Håll i navelsträngen, men drag ej, och be patienten krysta. Lägg ett lätt stöd på magen. Notera tidpunkt för placentaavgång.

16 Vid fortsatt stor blödning utförs uterusmassage

17 . Vid fortsatt post partum blödning trots uterusmassage: Ge Misoprostol á 0,2 mg , 3 st under tungan alt. 4 st rektalt, efter direkt ordination från Förlossningsjouren.


Apgar – bedöms efter 1, 5 och 10 minuter.

2

1

0

HR/min:

>100

<100

ingen

Andning:

regelbunden

kippande

ingen

Tonus:

god

nedsatt

ingen

Retbarhet:

god

nedsatt

ingen

Färg

skär

cyanotisk

blek

Summa

>7 tillfredställ.

5-7 lätt asfyxi

<5 grav asfyxi

Fysiologiska normalvärden

HF

120 – 160/min. >220 kan ge hjärtsvikt.

AF

40 – 60/min. >60 något är fel, kontakta läkare!

SaO2

>70% - efter 5 min på höger hand.

>90 % - efter 10-15 min på höger hand.

BT

2-3 kg – 30-40 mm Hg, >3 kg – 30-50 mm Hg.

Sätesbjudning

Neonatal HLR

< vecka 22 ingen HLR

vecka 22 till 22+6 stötta med sugning, sidoläge, filtar – ingen HLR

≥ vecka 23 neonatal HLR

Övervakning