6.3. Graviditetskomplikation

B03

Orsak

Riklig blödning

Extrauterin graviditet, kap. 6.1

Buksmärta under graviditet

Navelsträngsframfall

Eklampsi och svår preeklampsi

Trauma – gravid kvinna, kap. 7.7

Ablatio placentae, placenta previa

Primär bedömning

ABCDE

Sekundär bedömning

S

Vilka besvär söker patienten för, Värkar, Karaktär, Hur ofta, Vattenavgång, Fostervattenfärg, Vaginal blödning, Huvudvärk, Kramper, Lokalisation, Frossa.

O

Plötsligt, smygande?

P

Förbättras i vänster sidoläge?

Q

Smärtkaraktär, Kontinuerlig smärta, Intervallsmärta?

R

Utstrålning?

S

VAS/NRS, Smärtvandring?

T

Värkdebut? Tid mellan värkarna?

A

M

Aktuell medicinering, Nyinsatta läkemedel, Naturläkemedel.

P

Tidigare graviditetskomplikationer, Sectio, Graviditetsvecka/beräknat partus, Fosterläge, Vilket barn i ordningen, Tidigare sjukdom/ar.

L

Intag föda dryck, elimination.

E

Händelser innan symtomdebut, Trauma, Stigande BT vid kontroller, Proteinuri.

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glucos

Riktad

Generell eller lokaliserad smärta, Spänd uterus, Dunkömhet över ländrygg, Bråck, Synlig blödning.

Behandling

Basal

Vänster sidoläge

Specifik

Vattenavgång/navelsträngsframfall

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1