6.4. Illamående kräkning

vuxen

B04

Orsak

Infektion

Förgiftning

Migrän

Matförgiftning

Intoxikation

Kirurgi

Yrsel

Skalltrauma

Tumör

Hjärtinfarkt, kap 4.1

Sepsis, kap. 4.9

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Feber, Smärtor, Skalltrauma, Svimning, Nedsatt ork

O

Plötsligt, smygande

P

Förvärras eller lindras besvären av något (matintag, läkemedel) Kroppsläge

Q

Frekvens, färg, utseende på kräkning

R

S

Volym? Frekvens?

T

A

M

Förändrad medicinering. Naturläkemedel.

P

Missbruk. Leversjukdom. Gravidet.

L

Intag föda dryck, elimination, minskande urinmängder

E

I förhållande till födointag. Fler sjuka i omgivningen. Utlandsresa. Skalltrauma. Svampintag. Droger. Exponering för gifter.

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

EKG på vid indikation

Behandling

Basal

Vid medvetandepåverkan, överväg transport i stabilt sidoläge

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1