6.5. Mag-tarm blödning

vuxen

B05

Orsak

Magsår

Tumör

Trauma

Esofagusvaricer

Näsblödning

Kirurgi

Inflammatorisk tarmsjukdom

Kärlmissbildning

Hemorrhoider

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Illamående, Kräkning, Avföring, Nedsatt ork, Svimning,

O

Plötsligt, smygande

P

Förvärras eller lindras besvären av något (matintag, läkemedel) Kroppsläge,

Q

Frekvens, färg, utseende på kräkning/avföring

R

S

Volym. Frekvens

T

A

M

Antikoagulantia, Förändrad medicinering, Naturläkemedel,

P

Tidigare GI-blödning, Missbruk, Leversjukdom, Anemi,

L

Intag föda dryck, elimination

E

Fler sjuka i omgivningen, Utlandsresa, Nyligen opererad mun/svalg/GI

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

Generell eller lokaliserad smärta.

EKG-övervakning

Behandling

Basal

Vid medvetandepåverkan, överväg transport i stabilt sidoläge.

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1