6.6. Stensmärta

vuxen

B06

Orsak

Gallsten

Njursten

Blåssten

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Feber, Smärtor, Hematuri, avfärgad avföring

O

Plötsligt, smygande

P

Förvärras eller lindras besvären av något (matintag, läkemedel) Kroppsläge

Q

Lokalisation, karaktär, intervall/kontinuerliga smärtor

R

Utstrålning? Referred pain?

S

Smärtintensitet

T

Måltidsrelaterat

A

M

Förändrad medicinering, Naturläkemedel

P

Känd stensjukdom, Graviditet

L

Intag föda dryck, elimination, minskande urinmängder

E

Specifik föda

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

EKG på vid indikation

Behandling

Basal

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1