6.7. Buk/obstetrik övrigt

vuxen

B99

Orsak

Andra icke specificerade tillstånd inom buk obstetrik

Omfattar ej följande orsaker:

Buksmärta, kap. 6.1

Illamående/kräkning, kap. 6.4

Förlossning, kap. 6.2

Mag-tarm blödning, kap. 6.5

Graviditetskomplikationer, kap. 6.3

Stensmärta, kap. 6.6

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

Se basalpatient vuxen, kap. 2.1

S

O

P

Q

R

S

T

A

M

P

L

E

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)

Riktad

EKG på vid indikation

Behandling

Basal (fri luftväg , assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1).

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1