7.10. Dykeriolycka

T07

Dekompressionssjuka: löst kvävgas frigörs och bildar bubblor som samlas i symtomgivande organ vid för snabb uppstigning. Symtom kan komma från ett par timmar upp till 24-36 tim efter dyk

Lungbristning: gas expanderar så att lungan brister vid för snabb trycksänkning och ger upphov till arteriella gasembolier. Dessa symtom är allvarliga och kommer akut.

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Påbörja omedelbart behandling med 100% oxygen

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Annat trauma? Dykinfo: djup, tid, andningsgas, uppstignings-hastighet

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Alla som drabbats av dykeriolycka skall ha 100% oxygen

Behandling

Basal

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Obs! Medtag utrustning, loggbok etc.

Tänk på ev dykkamrat som också kan vara skadad/utsatt