7.11. Extremitetsskada, nedre

vuxen

T08

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen. Påverkat distalstatus = hotad extremitet.

En lårbensfraktur kan blöda 1-2 liter. Underbensfraktur 0,5-1 liter

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada, felställning, öppen/sluten fraktur? Luxation av led?

Distalstatus: cirkulation (puls, temp), sensorik och motorik.

Vid oproportionerlig svår smärta i svullen/spänd extremitet misstänks compartmentsyndrom. Nedsatt sensorik/motorik och pulsförlust är sena tecken på compartmentsyndrom!!

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse noggrant

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Påverkat distalstatus och/eller felställning

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Grovreponering av fraktur med uppenbar felställning (även öppna):

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Opåverkat distalstatus