7.14. Höftfraktur, lågenergi

vuxen

T11

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Benförkortning, utåtrotation.

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada (trycksår, blåsor)?

Distalstatus: pulsar, sensorik och motorik.

EKG på vid indikation.

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

L

Näringsintag senaste tiden? Dehydrerad?

E

Fall pga syncope, stroke eller hjärtarytmi?

Indikationer för behandling

Felställning grovreponeras.

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1