7.15. Skallskada

vuxen

T12

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Kontrollera särskilt att patienten har fri luftväg och tillräcklig ventilation.

Lågt blodtryck eller hypoxi i samband med skallskada ger sämre prognos.

Skallskada medför ökad risk för samtidig nackskada.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Inspektera och palpera igenom huvudet, nacken och spinalutskott, leta efter skador/frakturer.

”Battle´s sign”/”Brillen-hematom”?

Fördjupad neurologisk undersökning. Tecken på inklämning?

Likvor/blod ur näsa/öra.

Blodtrycksfall beror ej på intrakraniell skallskada – sök annan orsak!

Skallskada ofta associerat med andra skador.

Vital-

parametrar

/status

Basal

Pupiller

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse, övergående medvetandeförlust?

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Om medvetandepåverkan syst BT ≥100.