7.18. Ögonskada

vuxen

T15

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Bedöm grov synskärpa, inspektera ögat efter tecken på irritation

Vital-

parametrar

/status

Basal

S

Beskriv skadehändelse och ev utlösande ämne vid kem/frätskada

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

Linser?

L

E

Bakomliggande orsaker?

Indikationer för behandling

Ögonskador får ej förhindra upptäckt av andra skador eller fördröja avtransport av kritiskt skadad patient.

Kem/frätskada måste åtgärdas med riklig spolning.

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1