7.7. Bukskada

vuxen

T04

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Oklar chock vid multitrauma är oftast beroende på blödning i buken. Bukskada medför ökad risk för samtidig thoraxskada, bäckenskada och spinal skada.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår.

Palpera efter ömhet/svullnad/spänd buk.

Misstanke om andra skador.

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

Gravid?

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Behandling

Basal (fri luftväg , assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1).

Se nedan angående smärtbehandling

Specifik

Kroppsvikt (kg)

40

50

60

70

80

90

100

Volym (ml)

2,0

2,5

3,0

3,25

3,5

3,75

4,0

Kan upprepas, max 8 ml, om patienten är kontaktbar.

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Vid misstanke om pågående inre blödning: målblodtryck syst BT 80-90.