7.8. Bäckenskada

vuxen

T05

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Allvarlig bäckenfraktur är ofta associerad med chock, bukskada och/eller spinal skada.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår.

Bäcken palperas inte. Fråga om bäckensmärtor

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia.

P

Gravid?

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Behandling

Basal

Vid tecken på hypovolem chock – prioritera avtransport.

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Vid misstanke om pågående inre blödning: målblodtryck syst BT 80-90.