7.9. Drunkningstillbud

vuxen

T06

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Beakta även tid under vatten, temperatur i vatten.

Vid symtom i samband med dykning se även kap. 7.10.

Immobilisera alla drunkningstillbud i samband med dykning i grunt vatten.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 7.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse, tid under vatten

A

M

Särskilt β-blockare, alkohol- eller intox

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt ”Smärtbehandling allmänt vuxen”, kap. 2.2

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1