8.11. Cirkulatorisk svikt

Barn

Orsak

Kardiell

Icke kardiell

– Anafylaxi, kap. 8.4

– Sepsis

– Brännskada, kap. 8.21

– Hypovolemi

– Yttreblödning/trauma, kap. 8.18

– Spinal skada, kap. 8.30

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

O

Akut

P

Q

Smärta Ångest

R

S

T

A

M

Hjärt-, blodtrycks-, antikoagulantia, medvetandesänkande-

P

Tidigare hjärtbesvär Andra aktuella sjukdomar

L

E

Infektion Trauma

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, perifer genomblödning, petechier, vakenhet, temp)

Riktad

EKG, pulsar och BT i båda armarna

Svullnad, smärta

Behandling

Basal

Hitta ett vilsamt läge under transporten höjd fotända om möjligt.

Specifik

Bolus 10 ml/kg i.v., bör gå in på max 20 minuter.

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

50

100

150

200

250

300

400

500

OBS! Om misstanke om blödning som källa till cirkulationspåverkan Inf. Ringer-Acetat 20 ml/kg.

Kan upprepas en gång vid behov.Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

½

1

1

2

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Maxdos (ml)

1

2

3

4

5

Övervakning

-Andning - andningsmönster, frekvens, saturation
-Cirkulation - puls, blodtryck, perifer cirkulation
-Medvetande - vakenhetsgrad
-EKG - hjärtfrekvens, arytmier

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”. kap. 8.1