8.14. Kramper

barn

P21

Orsak

Skalltrauma, kap. 8.29

Intoxikation, kap. 8.16

Hypoglykemi, kap. 8.15

Infektion

Hypoxi

Tumör

Initial bedömning

ABCDE

Obs! Livshot om långvariga/upprepade kramper (>30 min)

Riktad anamnes

S

Generella ? Fokala?

O

Hur och när började symtomen?

P

Q

Urin-/Faecesavgång? Tungbett? Feber? Slöhet? Oro? Agitation?

R

S

T

Duration? Går det att fastställa exakt tidpunkt?

A

M

Epilepsi-, diabetes?

P

Trauma? Intoxikation? Diabetes? Epilepsi? Tidigare kramper?

L

Urin- eller faecesavgång ?

E

Vad föregick kramperna? (aura, trauma, infektion/feber?)

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos

Riktad

Med ledning av anamnesen. Grovneurologi, hudkostym, sepsis? Nackstyvhet? Pupiller !

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökn.)

Indikationer för behandling

Pågående kramper

Behandling

Basal

Specifik