8.15. Diabetes mellitus

barn

P22 P23

Orsak

Hypoglykemi

Hyperglykemi

  • överdosering av insulin
  • debuterande diabetes
  • fysisk hyperaktivitet
  • underdos av insulin
  • för litet födointag
  • försämring av känd diabetes
  • infektion
  • inaktivitet

Initial bedömning

A B C D E

OBS! Livshot om medvetandesänkning/ kramper.

Anamnes – hypoglykemi

Anamnes - hyperglykemi

S

Hunger känslor, huvudvärk, dubbelseende, cyanos, kallsvett, tremor/kramper

S

Törst/stora urinmängder, illamående/kräkning, torr hud, normala/små pupiller, acetondoft, buksmärtor

O

Plötsligt insjuknande

O

Långsamt insjuknande

P

P

Q

Oro/ångest/aggresivitet

Q

Hyperventilation

R

R

S

sänkt medvetande koma

S

sänkt medvetande koma

T

T

A

M

Medicinering? Nyligen dosändring?

P

Känd diabetes? Aktuell infektion? Intoxikation?

L

Även mängd och typ – OBS! elimination

E

Vad föregick? Aktivitet?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

P-glukos (hypoglykemi <3,5 mmol/l)

Riktad

Med ledning av anamnesen. Grovneurologi, hudkostym. Infektionstecken?
( kan ej kommunicera/medvetslös = helkroppsunersökning )

Indikationer för behandling

Medvetandesänkning, kramper

Behandling

Basal

ev. EMLA 3 mån – 1 år – 1 st plåster, >1 år – 2 st plåster

Specifik

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

5

10

15

20

25

30

40

50

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

30

60

90

120

150

180

240

300

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

50

100

150

200

250

300

400

500

Mål för behandling

Övervakning