8.16. Intoxikation

Barn

P24

Orsak

Läkemedel

Lösningsmedel

Hushållskemikalier

Växter

Gaser

Alkoholer

Droger

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

S

Påverkan av vitala funktioner i varierande grad. T.ex. andningsbesvär, cirkulationspåverkan, medvetandepåverkan, kramper, hudskador, Illamående/kräkningar, buksmärta, arytmier, m.m. Tag rätt på förpackningar!

O

Urakut till långsamt insättande symtom. Misstänkt orsak/ämne? Förtärts/injicerats/inandats? Mängd?

P

Q

R

S

Obetydliga till uttalade besvär

T

När och var inträffade intoxikationen och hur har symtomen utvecklats

A

M

Psykofarmaka, analgetika?

P

Känt missbruk, psykiatrisk sjukdom

L

Har patienten kräkts? (tablettrester etc.)

E

Vad föregick intoxikationen? Exposition i slutet utrymme?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

Tänk på egen säkerhet!

Tänk på att pulsoximeter kan ge falskt höga värden vid CO-förgiftning!

Riktad

Inspektion av hud och slemhinnor. Hudstick?

12-avl EKG vid intoxikation av hjärtfarmaka.

Indikationer för behandling

Symtomatisk behandling vid påverkade vitalparametrar, enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1

Behandling

Basal

Specifik

Vaken patient:

Medvetandesänkt eller medvetslös patient:

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

12

25

37

50

60

75

100

100

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

1

1

Kan upprepas 1 gång.

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1

1

1

Kan upprepas 1 gång.

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

50

100

150

200

250

300

400

500

Mål för behandling

Basala

Övervakning

Vanliga iakttagelser och symtom vid intoxikationer:

Andning:

Minskad

Opioider, alkohol, kolmonoxid

Ökad

ASA, amfetamin, metanol, cyanid

Lungödem

Kolmonoxid, bensinprodukter

Cirkulation:

Takykardi

Alkohol, amfetamin, ASA, kokain

Bradykardi

Digitalis, svamp, opioider, cyanid

Hypertension

Amfetamin, nikotin

Hypotension

Lugnande läkemedel, glykol

CNS:

Kramper

Amfetamin, kokain, kolmonoxidbensinprodukter

Coma

GHB/GBL, kolmonoxid, cyanid, alkohol, lugnande läkemedel

Hallucinationer

LSD, svamp, organiska lösningsmedel

Huvudvärk

Kolmonoxid, alkohol, antabus

Tremor

Amfetamin, kolmonoxid

Pupiller:

Små

Opioider

Stora

Amfetamin, LSD, kolmonoxid

Hud:

Klåda

Växtsafter, borsyra

Torr, hettande

Växtsafter, muskotnöt

Svettningar

Amfetamin, ASA, svamp

Lukt:

Bittermandel

Cyanid

Vitlök

Arsenik

Aceton

Metanol, isopropanol, ASA

Mun:

Salivutsöndring

ASA, arsenik, kvicksilver

Torr mun

Amfetamin, opioider

Mag-tarm:

Alla kända besvär kan ospecifikt förekomma vid förgiftningar

Giftinformationscentralen:

Sjukvården når GIC