8.17. Meningit

barn

P25

Orsak

Infektion i hjärnhinnor orsakad av bakterier.

Infektion i hjärnhinnor orsakad av virus.

Initial bedömning

A B C D E

Livshotande vid medvetandepåverkan eller snabb progress.
OBS! Spädbarn har ofta ospecifika symtom, dålig aptit etc

Riktad anamnes

S

Huvudvärk, nackstelhet, feber är klassiska symtom, kan dock saknas. Frossa, petekier, smärta, ljuskänslighet, illamående/kräkningar, trötthet/irritabilitet/ora/agitation, kramper, fokalneurologiska symtom, förändrat medvetande, personlighetsförändring kan förekomma.

O

Ofta akut debut (timmar till enstaka dygn). Försämring?

P

Mörkt rum? Planläge?

Q

Ofta global huvudvärk – små barn kan sällan beskriva

R

S

T

A

M

Pågående/avslutad antibiotioikabehandling?

P

Nedsatt immunförsvar? Missbruk?

L

E

Bakteriell infektion (sinuit, otit, UVI, pneumoni, tandinfektion)? Virusinfektion (ÖLI)? Fästingbett? Skalltrauma?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

P-glukos

Riktad

Fokala neurologiska symtom? Pupiller? Petekier/hudblödningar? Nackstelhet?

(kan ej kommunicera/medvetslös = helkroppsundersökning)

Indikationer för behandling

Misstanke på meningit oavsett agens.

Behandling

Basal

Förvarna akutmottagningen vid medvetandepåverkan eller petekier

Specifik

Kroppsvikt (kg)

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2,0

Vid behov kan ½ dosen upprepas en gång efter 5 minuter

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

600

800

1000

Mål för behandling

Övervakning