8.2. Vitalparametrar – triagevärden

barn

0 - 2 månader (korrigerat för ev. prematuritet)

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <15 el.>80

Sat <93% m O2

AF <30 el.>60

Sat <93%, luft

AF 30 - 60

Sat 93 – 100%

C

PF <65 el. >210

PF <90 el. >180

PF 90 - 180

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<36 o C el. >38 o C

36 o C - 38 o C

3 - 5 månader (korrigerat för ev. prematuritet)

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <15 el.>75

Sat <93% m O2

AF <25 el.>65

Sat <93%, luft

AF <30 el.>55

Sat 93 – 94%

AF 30 - 55

Sat 95 – 100%

C

PF <60 el. >210

PF <70 el. >180

PF <80 el. >170

PF 80 - 170

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<36 o C el. >39 o C

36 o C - 39 o C

6 - 12 månader (korrigerat för ev. prematuritet)

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <10 el.>60

Sat <93% m O2

AF <20 el.>50

Sat <93%, luft

AF <25 el.>45

Sat 93 – 94%

AF 25 - 45

Sat 95 – 100%

C

PF <60 el. >180

PF <70 el. >150

PF <80 el. >140

PF 80 - 140

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<35 o C el. >41 o C

35 o C - 41 o C

1 - 2 år

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <10 el.>55

Sat <93% m O2

AF <15 el.>40

Sat <93%, luft

AF <20 el.>35

Sat 93 – 94%

AF 20 - 35

Sat 95 – 100%

C

PF <55 el. >175

PF <65 el. >140

PF <75 el. >130

PF 75 - 130

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<35 o C el. >41 o C

35 o C - 41 o C

3 - 5 år

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <8 el.>40

Sat <93% m O2

AF <12 el.>30

Sat <93%, luft

AF <16 el.>24

Sat 93 – 94%

AF 16 - 24

Sat 95 – 100%

C

PF <50 el. >150

PF <60 el. >130

PF <70 el. >115

PF 70 - 115

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<35 o C el. >41 o C

35 o C - 41 o C

6 - 11 år

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <8 el.>35

Sat <93% m O2

AF <10 el.>25

Sat <93%, luft

AF <14 el.>20

Sat 93 – 94%

AF 14 - 20

Sat 95 – 100%

C

PF <45 el. >140

PF <55 el. >120

PF <65 el. >110

PF 65 - 110

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<35 o C el. >41 o C

35 o C - 41 o C

12 - 18 år

RÖD

ORANGE

GUL

GRÖN

A

Ofri luftväg

B

AF <8 el.>30

Sat <93% m O2

AF <10 el.>24

Sat <93%, luft

AF <12 el.>20

Sat 93 – 94%

AF 12 - 20

Sat 95 – 100%

C

PF <40 el. >130

PF <45 el. >120

PF <55 el. >110

PF 55 - 110

D

Medvetslös
RLS 4-8
Krampanfall

Somnolent
RLS 2-3

Trött/hängig

Alert

E

<35 o C el. >41 o C

35 o C - 41 o C