8.24. Drunkningstillbud

barn

P45

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Beakta även tid under vatten, temperatur i vatten.

Immobilisera alla drunkningstillbud i samband med dykning i grunt vatten.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se trauma allmänt kap. 8.18).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse, tid under vatten.

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen? Alkohol?

Indikationer för behandling

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt “Smärtbehandling allmänt, barn”, kap. 8.3

Specifik

Bolus bör gå in på max 20 minuter..

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1