8.25. Bäckenskada

barn

P46

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Allvarlig bäckenfraktur är ofta associerad med chock, bukskada och/eller spinal skada.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se trauma allmänt kap. 8.18).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår.

Bäcken palperas inte. Fråga om bäckensmärtor

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Behandling

Basal

Vid tecken på hypovolem chock – prioritera avtransport.

Smärtbehandling enligt “Smärtbehandling allmänt, barn”, kap. 8.3

Specifik

Bolus bör gå in på max 20 minuter.

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1