8.26. Extremitetsskada, nedre

barn

P47

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen. Påverkat distalstatus = hotad extremitet.

Lårbensfraktur men även underbensfrakturer kan blöda stora volymer

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se trauma allmänt kap. 8.18).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada, felställning, öppen/sluten fraktur? Luxation av led?

Distalstatus: cirkulation (puls, temp) sensorik och motorik

Vid oproportionerlig svår smärta i svullen/spänd extremitet misstänks compartmentsyndrom. Nedsatt sensorik/motorik och pulsförlust är sena tecken på compartmentsyndrom

Vital-

parametrar

/status

Basal

P-glukos vid mevetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling

Påverkat distalstatus och/eller felställning

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt “Smärtbehandling allmänt, barn”, kap. 8.3

Specifik

Bolus bör gå in på max 20 minuter.

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1

Opåverkat distalstatus