8.28. Hypotermi - kroppstemp <35°C

barn

T10

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen,

kroppstemperaturen och hur snabbt kroppen blev nedkyld.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 8.1).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Snö eller is i luftvägarna eller andra skador ej förenliga med liv?

Kan vara mycket svårt att avgöra om hjärtaktivitet finns. Hjärtstopp hos svårt hypoterm patient kan endast med säkerhet konstateras med hjälp av EKG./UKG

Vital-

parametrar

/status

Basal

EKG

P-glukos vid medvetandepåverkan

S

Beskriv skadehändelse

A

M

Särskilt β-blockare, antikoagulantia,

P

Förlamning kan ge snabbare nedkylning

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen? Intoxikation?

Indikationer för behandling

A-HLR på hypoterm utförs i normal takt. Efter 3 defibrilleringar, om fortsatt VF/VT, fortsätt med HLR in till sjukhus.

Behandling

Basal

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”. kap. 8.1

Dödförklaring på plats kan vara aktuellt om: