8.3. Smärtbehandling allmänt

Barn

Orsak

Postoperativ

Långvarigt smärttillstånd

Tumörsjukdom

Trauma

Initial bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Riktad anamnes

S

Smärta

O

Hur började smärtan? Plötsligt/smygande/i samband med aktivitet

P

Vad lindrar? Vad förvärrar? Effekt medicin?

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande.

R

Lokalisation, utstrålning?

S

VAS/NRS (0-10) eller annan smärtskattning, ökande intensitet?

T

När började? Konstant/intermittent? Duration?

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, paracetamol, antiepileptika/tricykliska mot smärta

P

Trauma? Alkohol/droger? Diabetes? Långvarig smärta? Nyligen opererad? Tumörsjukdom? Migrän?

L

Vattenkastningssvårigheter, Illamående/kräkning, förstoppning, aptit

E

Trauma? Infektion?

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

Med ledning av anamnesen. Palpation/provocerbarhet? inspektion (rodnad, svullnad)? neurologiska bortfall?

Behandling

Basal

Specifik

Vid procedursmärta (ex reponering eller förflyttning) eller som komplement till ovanstående behandling:

Nasalt administrerade läkemedel titreras:

Övervakning

Doseringstabeller

Sammanställning av tabeller använda i Sverige (olika doseringar)

Suppositorium alternativt munlöslig Paracetamol 20-25 mg/kg

kg

5

10

15

20

25

30

40+

mg

125

250

250+125

500

500+125

500+250

500+500

Ketanest ® 5 mg/ml intravenöst (0,25 mg/kg)

Vikt

kg

5

10

15

20

30

40

50

Dos

ml

0,5

0,75

1

1,5

2

2,5

Ketanest ® 25 mg/ml Intranasalt (0,5 mg/kg)

Vikt kg

Dos mg

Dos ml

10

5

0,2

15

7,5

0,3

20

10

0,4

25

12,5

0,5

30

15

0,6

35

17,5

0,7

40

20

0,8

45

22,5

0,9

50

25

1,0

55

27,5

1,1

60

30

1,2

65

32,5

1,3

70

35

1,4

75

37,5

1,5

80

40

1,6

85

42,5

1,7

90

45

1,8

95

47,5

1,9

100

50

2,0

Morfin ® 1 mg/ml i.v. (0,1 mg/kg)

Vikt

kg

5

10

15

20

25

30

40

>50

dos

ml

0,5

1,0

1,5

2

2,5

3,0

4,0

5,0

Tilläggsdos (0,025 mg/kg)

ml

0,12

0,25

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,25

Sufenta ® 50 µg/ml intranasalt (0,5-0,7 µg/kg)

Vikt

mikrogram

milliliter

10-15 kg

7 – 11 mikrogram

0.14 – 0.25

16-20 kg

11 - 14 mikrogram

0.25 – 0.3

21-25 kg

15 - 18 mikrogram

0.3 – 0.35

26-30 kg

18 - 21 mikrogram

0.35 - 0.40

31-35 kg

16 - 18 mikrogram

0.3 – 0.35

36-40 kg

18 – 20 mikrogram

0.35 – 0.4

41-45 kg

20 - 22 mikrogram

0.40 – 0.45

46-50 kg

23 – 25 mikrogram

0.45 - 0.50

51-55 kg

26 - 28 mikrogram

0.5 - 0.55

56-60 kg

28 - 30 mikrogram

0.55 - 0.60

61-70 kg

30 - 35 mikrogram

0.6 – 0.7

71-80 kg

36 - 40 mikrogram

0.7 – 0.8

81-90 kg

40 - 45 mikrogram

0.8 – 0.9

91-100 kg

46 - 50 mikrogram

0.9 – 1.0

Naloxon ® 0,4 mg/ml intranasalt (0,01 mg/kg)

Kroppsvikt

kg

5

10

15

20

25

30

40

50 +

Naloxon 0,4 mg/ml

ml

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

1,0

1,0