8.32. Ögonskada

barn

P52

Primär bedömning

  • ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Ögonskador kan förekomma isolerat eller som del av omfattande skador i ansikte och huvud. Samtidiga skador på halsryggen kan föreligga.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se trauma allmänt, kap. 8.18).

Helkroppsundersökning

Riktad undersökning

Bedöm grov synskärpa, inspektera ögat efter tecken på irritation.

Vital-

parametrar

/status

Basal

S

Beskriv skadehändelse och ev utlösande ämne vid kem/frätskada.

A

M

P

Linser? Tidigare kända ögonproblem?

L

E

Bakomliggande orsaker?

Indikationer för behandling

Ögonskador får ej förhindra upptäckt av andra skador eller fördröja avtransport av kritiskt skadad patient.

Kem/frätskada måste åtgärdas med riklig spolning.

Behandling

Basal

Smärtbehandling enligt “Smärtbehandling allmänt, barn”, kap. 8.3

Specifik

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”, kap. 8.1