8.4. Allergi/Anafylaxi

barn

P01

Orsak

Födoämnen

Läkemedel (ASA/NSAID, Pc)

Ormbett

Naturgummilatex

Röntgenkontrastmedel

Opioider

Bi-/getingstick

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Utslag, klåda, andningsbesvär, svullnad i halsen/ansiktet, illamående, kräkning, diarré, yrsel

O

Snabb symtomutveckling - större risk för svår reaktion

P

Q

R

Lokalisation, utbredning.

S

Allergisk reaktion utan anafylaxi/anafylaxi

T

Snabb symtomutveckling - större risk för svår reaktion

A

Tidigare känd allergi?

M

P

Tidigare astma?

L

Åt/drack senast? Vad/när?

E

Vad föregick insjuknandet? Se orsak

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

EKG (övervakning)

Riktad

Generaliserad urtikaria? Svullnad mun o svalg? Ödem? Auskultation – obstruktivitet? Buk/bröst smärtor? Hypotoni? Cyanos, hypoxi?

Indikation för behandling

Adrenalin i.m. på vida indikationer vid misstänkt anafylaxi.

Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal)

Hud: Klåda, flush, lindrig urtikaria.

Ögon och näsa: Ögonrodnad med klåda. Rinit med klåda, nästäppa, nysningar.


Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande.

(Symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs)

Hud: Klåda, flush, urtikaria, angioödem.

Mun och svalg: Klåda, svullnad, sväljningsbesvär.

Mage/tarm: Buksmärta, kräkningar, diarré. Urin- och/eller faecesavgång.

Luftvägar: Heshet, skällhosta, obstruktivitet. Hypoxi, cyanos, bronkobstruktion, andningsstopp.

Hjärta-kärl: Hypotoni, takykardi, bradykardi, arytmi, hjärtstopp.

Allmänna symtom: Trötthet, rastlöshet, oro, svimningskänsla, katastrofkänsla, förvirring, medvetslöshet.


Behandling

Basal

Specifik

Allergisk reaktion utan anafylaxi

– T. Desoratadin munlöslig:

Anafylaxi

– Inj . Adrenalin, 1 mg/ml, i.m. (Ges i lårets främre övre kvadrant, m.vastus lateralis)

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

≥50

Dosen kan upprepas efter 5-10 min vb

Dos (mg)

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

– Inf. Ringer-acetat i.v, 20 ml/kg, snabb bolus. Kan upprepas.

– T. Betametason 0,5 mg <6 år 6 st, >6 år 10 st

– alt. till tabl Inj. Betametason 4mg/ml, i.v. < 6 år, 1ml. ≥ 6 år, 2ml.

– T. Desloratadin 2,5 mg, 2-6 år 1 tabl. 6-12 år 2 tabl. > 12 år 4 tabl. (när patienten kan medverka)

1 adrenalin 1 mg/ml 2 ml : 2+2 min ca 15 min. paus.
Prövas speciellt till små barn.(upp till 2 års ålder)

Vid bronkobstruktion : Se Astma/Obstruktiva besvär, kap. 8.10

Vid utebliven effekt eller progress ( 3 i.m. injektioner) och cirkulationskollaps och medvetslöshet ges:

Inj. Adrenalin 0,1 mg/ml i.v. Ges långsamt (1 ml/minut) med EKG-övervakning!

Kroppsvikt (kg)

10

20

≥30

Dosen kan upprepas efter 2-5 min

Dos (mg)

0,05

0,1

0,15

Volym (ml)

0,5

1

1,5

– Inf. Ringer-acetat i.v, 20 ml/kg, snabb bolus. Kan upprepas.

Övervakning

Mål för behandling

Dokumentera noggrant förlopp och svårighetsgrad.

Hastig uppresning av patient med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall.

Alla patienter med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation. Detta gäller även patienter som erhållit adrenalin före ambulansens ankomst.