8.5. Epiglottit

barn

P02

Orsak

Infektion.

Beakta personer som ej deltagit i det svenska vaccinationsprogrammet.

Initial bedömning

ABCDE

Potentiellt livshotande!

Förvarna/tillkalla högre medicinsk kompetens.

Riktad anamnes

S

Tilltagande sväljsvårighet, grötigt tal, feber, halsont, inspiratorisk stridor, dregling, vägrar ligga ner.

O

Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär

P

Vill sitta upprätt, framåtlutad

Q

Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning

R

Lokaliserat till halsen

S

Livshotande

T

Akut tilltagande besvär

A

Överkänslighet/allergi?

M

Vaccination mot HIB?

P

L

Inkluderar nappflaska/amning

E

Undersökning

Vital-

parametrar /status

Basal

Riktad

Visuell inspektion av svalg ( peta ej i svalget - risk för laryngospasm)

Inspiratorisk stridor?

Indikationer för behandling

Misstanke om epiglottit.

Behandling

Basal

Prioritera avtransport, skapa lugn miljö, undvik smärtsamma eller- orosskapande åtgärder

Specifik

Övervakning

Mål för behandling