8.6. Falsk krupp

barn

P03

Orsak

Virus - Parainfluensa typ 1 och 2, Influensa A

RSV - Respiratory Syncytial Virus

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Tilltagande skällande hosta, luft hunger, inspiratorisk stridor, feber.

O

Akut debut, ofta nattetid eller en stund efter sänggående.

P

Vill sitta upprätt.

Q

Stridor, lufthunger.

R

Lokaliserat till halsen.

S

Moderat till allvarligt tillstånd.

T

A

M

Medicinering, givna läkemedel.

P

Tidigare kruppanfall, ÖLI, astma, halsont.

L

Inkluderar nappflaska/amning.

E

ÖLI, halsont, låg- till måttlig feber, allmän sjukdomskänsla.

Undersökning

Vital-

parametrar /status

Basal

Arytmiövervakning om adrenalin ges

Riktad

Indikationer för behandling

Andningsbesvär

Behandling

Basal

Specifik

alternativt Inj. betametason 4 mg/ml, 1 ml i.v.

Övervakning

Mål för behandling

SaO2 > 93%

Snabb avtransport vid allvarlig stridor, andningsbesvär, SpO2 <90%.