8.7. Främmande kropp

barn

P04

Orsak

Initial bedömning

ABCDE

Förvarna/tillkalla högre medicinsk kompetens i tidigt skede.

Riktad anamnes

S

Hosta, stridor, andningsstopp, medvetslöshet

O

Plötsligt insättande stridor eller hosta. Ofta i samband med måltid eller lek. Kan ej tala/skrika. Andningsstopp

P

Lägesberoende?

Q

R

S

T

Sekunder - minuter

A

M

P

Hjärnskada? Svalgpares? Infektion?

L

E

I samband med födointag? Lek med småsaker?

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

Riktad

Inspektion i svalg, hostförmåga, cyanos

Indikation för behandling

Påverkad andning och/eller luftväg.

Behandling

Basal

Specifik

Barnet har bra hostkraft:


Hostkraften börjar avta men barnet är vid medvetande:


Barnet är medvetslöst