8.8. Luftvägsstopp

Gemensam algoritm för barn och vuxna