8.9. Inhalation av skadliga ämnen

barn

P05

Orsak

Brand

Brandrök, CO, cyanid, intoxikationer, termisk skada.

CBRNE-händelser

Initial bedömning

ABCDE

Säkert område?

Saneringsbehov?

Riktad anamnes

S

Andningssvårigheter? Symtom från ögon och luftvägar?

Hosta, salivering, bröstsmärtor?

O

Symtomdebut efter exponering

P

Q

Vilka kemikalier/gaser?

R

S

Vilka kemikalier/gaser?

T

Exponeringstid

A

Allergi?

M

Mediciner?

P

Astma? Lungsjukdom?

L

E

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

  • EKG-övervakning

Riktad

SpO2 kan ge falskt höga värden vid CO-förgiftning. Obstruktivitet, rassel, laryngospasm, bronkospasm, låg saturation, cyanos, hemoptys, lungödem.

Indikationer för behandling

Alla som varit utsatta för retande gaser ges basal behandling. Kompletterande behandling ges beroende på symtom.


Behandling

Basal

Specifik

Vid hosta/luftvägssymtom:

Ge därefter om möjligt en gång:


Vid cirkulation- eller medvetandepåverkan, där misstanke om brandrök/cyanid finns:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

60

Volym (ml)

30

60

90

120

150

180

Alternativt

Vikt (kg)

10

20

30

≥40

Volym (ml)

25

50

75

100

Övervakning