9.1. Addisons sjukdom - kortisolbrist

Vuxen

Ö01

Orsak

Binjurebarkinsufficiens (primär)

  • binjuresjukdom
  • hypofyssjukdom
  • kronisk kortisonbehandling

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

S

Trötthet? Allmän svaghet? Lågt blodtryck? Hög puls? Avmagring? Hyperpigmentering?
Buksmärta? Illamående? Kräkningar? ”Saltsug”?

O

Infektion? Förändrad läkemedelsbehandling?

P

Q

R

S

T

Symtomdebut? Krissymtom?

A

M

Kortisonbehandling?

P

Verifierad Addisons sjukdom? Diabetes mellitus typ 1? Hypothyreos? Anemi?

L

E

Infektion? Psykisk stress?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

P-glukos

Riktad

Behandling

Basal

Specifik

Kortisolbehandlade patienter med feber, infektion, illamående, kräkningar eller diarré ska utan fördröjning ges:

Denna behandling gäller oavsett om patienten har eller inte har ökat sin perorala kortisondos.

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Övervakning

Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)

OBS ! Kontrollera om patienten har ”kortisolkort”. Se exempel.