9.2. Näsblödning

vuxen

Ö02

Orsak

Epitaxis

Trauma: näspetning, slag mot näsan - se kap. 7.4

Slemhinneförändringar:

  • Förkylning, nysning
  • Främmande kropp
  • Defekta blodkärl

Koagulationspåverkan:

  • Sjukdom eller behandling (Waran, Eliquis, Plavix)

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

S

Blödning framåt eller bakåt? Vid upprätt huvudställning!
Spår av blod i svalget? Stort koagel i näsan? Blodig kräkning/illamående? Ortostatism? Tidigare näsblödning?

O

Trauma, förkylning, läkemedelsbehandling,

P

Q

Blod ur enbart en näsborre. Blod i svalget

R

S

Konstant eller intermittent blödning.

T

Symtomdebut

A

Framför allt sådana som ger kraftiga nysningar

M

Antikoagulantia? Tänk på även annat än Waran.

P

Kända problem från näsan t.ex blödningar – etsad tidigare

L

E

ÖLI? trauma? Vaknade med det?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

Riktad

Koagel i näsan? Blod i svalget?

Behandling

Basal

Specifik

Handläggning:

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Övervakning

Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)

OBS!

Bakre blödning och patient med ökad blödningsbenägenhet
ska till sjukhus för bedömning.

Detta gäller även patient som behandlas med tamponad, ex.vis RapidRhino, även om blödningen upphört.