9.4. Lumbago

vuxen

Ö04

Orsak

Okänd

Vridning/lyft

Diskbråck

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

S

Miktionssvårigheter? Känselnedsättning?

O

Ofta hastigt insättande t.ex. efter lyft. Ibland debut på morgonen.

P

Förvärras av rörelser.

Q

Kraftig smärta.

R

Lokaliserat till ryggslutet. Eventuellt med utstrålning till ena eller båda benen.

S

T

A

M

Smärtstillande?

P

Kända ryggproblem t.ex. tidigare ryggskott, diskbråck, benskörhet, tumör, spinal stenos.?

L

E

Lyft? Rörelse? Vaknade med det?

Undersökning

Vital-parametrar/

status

Basal

Riktad

Kan patienten lyfta benen? Känselnedsättning? Blåsfyllnad?

Behandling

Basal

Specifik

Inför förflyttning:

Smärtbehandling får endast ges till kontaktbar patient.

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Övervakning

Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)