9.5. Yrsel

vuxen

Ö05

Orsak

Stroke/Skallskador, kap. 5.6 alt. kap. 7.15

Läkemedelsutlöst yrsel

Blodtrycksrelaterad yrsel Hypotoni/ Arytmi, kap. 4.7

Stress

Migränrelaterad yrsel

Psykogent t.ex. ångest, depression, fobi

Störning från inneröra

Störning från proprioception

Rörelsesjuka/Åksjuka

Synutlöst yrsel

Åldersyrsel

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

S

Känsla av störd läges- eller rumsuppfattning, nedsatt hörsel och/eller tinnitus, illamående, kräkning. Snabb symtomutveckling? Förändring över tid?

O

Plötslig/smygande debut?

P

Vad framkallar/förstärker symtomen? Lägesberoende? Vad lindrar?

Q

Rotatorisk yrsel (karusellkänsla)?

Icke rotatorisk yrsel (mer av ostadighetskänsla)? Illamående? Kräkning? Smärta?

R

S

Kontinuerliga/intermittenta symtom?

T

A

M

Förändrad medicinering? OBS! Antihypertensiva, anxiolytika, antidepressiva, antipsykotika.

P

Depression, ångest, oro, hjärt/kärlsjukdom, infektion, stress, ögonsjukdom, öronsjukdom

L

E

Vad föregick insjuknandet? Medvetandeförlust?

Undersökning

Vital-parametrar/status

Basal

P-glukos

Riktad

Neurologisk undersökning, nystagmus

Behandling

Basal

Specifik

Vid uttalat illamående

Vid syst BT <90 mm Hg

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Övervakning